Tikashyllyt - Tarjoukset

HAVU-tikashylly
139,- Norm. 279,-

Alennus 50 %

L 48, S 44, K 162
HAVU-tikashylly
149,- Norm. 299,-

Alennus 50 %

L 48, S 44, K 162
AINA-tikashylly
149,- Norm. 299,-

Alennus 50 %

L 48, S 44, K 162