Käyttäjäehdot ja rekisteriseloste

1. Yleistä

1.1. Tämä käyttäjäsopimus sisältää Sotkan (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") Sotka.fi-verkkopalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot. Rekisteröityessään Palveluun tai ostaessaan tuotteita Palvelusta Käyttäjä hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.
1.2. Palvelun tarjoajan yhteystiedot: Indoor Group Oy. Tikkurilantie 10, 01380 Vantaa. Y-tunnus 15123329. ALV rek.
1.3. Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palvelun tarjoajalle.

2. Muutokset

2.1. Palvelun tarjoajalla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia Palveluun.
2.2. Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti tämän käyttäjäsopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta sähköpostilla, kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle. Käyttäjä hyväksyy muutokset palvelua käyttäessään.

3. Rekisteröityminen

3.1. Käyttäjä luo verkkotunnukset täyttämällä rekisteröitymislomakkeen. Käyttäjän sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena palveluun. Käyttäjä voi itse määrittää salasanan ja jos käyttäjä ei määritä salasanaa, palvelu luo sen automaattisesti.
3.2. Ainoastaan luonnollinen henkilö voi rekisteröityä.
3.3. Rekisteröityminen on maksutonta.
3.4. Palvelun tarjoaja voi halutessaan evätä rekisteröitymisen.

4. Henkilötiedot ja niiden käyttö

4.1. Käyttäjän antamat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Palvelun tarjoajan asiakasrekisteriin. Tällaisia tietoja ovat etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen vaadittavia tietoja. Henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen
4.2. Palvelun tarjoaja varaa itselleen oikeuden luovuttaa Käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli Käyttäjä on toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti.
4.3. Palvelun tarjoajalla on oikeus evätä tilaus tarvittaessa.
4.4. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää sähköisessä suoramarkkinoinnissa vain, jos Käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa.
4.5. Käyttäjällä on Palvelun kautta oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot, muuttaa niitä tai poistaa tiedot rekisteristä kokonaan.

5. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

5.1. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta.
5.2. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelussa materiaalia, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.
5.3. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.
5.4. Käyttäjä vastaa täysmääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palvelun tarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

6. Riitojen ratkaisu

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille (Art. 14, EU asetus No 524/2013): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Päivitetty 12.2.2016

Tietoa evästeistä

Käytämme tällä verkkosivustolla evästeitä, joiden avulla keräämme ja tallennamme tietoja käyttämistäsi palvelusta. Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeiden avulla Palveluntarjoaja voi kehittää palveluaan entistä asiakasystävällisemmäksi ja tarjota asiakkailleen kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista. Verkkopalveluun sisältyvät palvelut voivat kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.

Sotkan asiakasrekisteri - Rekisteriseloste

Asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin eri palveluiden yhteydessä. Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 30 artikla, Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §.

Päivitetty 2.8.2021

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Indoor Group Oy /Sotka
Yhteystiedot: Tikkurilantie 10, 01380 Vantaa

2. Rekisterin nimi

Indoor Group Oy /Sotka:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietojen käsittely jakautuu kolmeen osakokonaisuuteen:

 1. Verkkokaupan asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, tarjouksiin, tilauksiin ja asiakasyhteydenpitoon. Lisäksi tietoja voidaan asiakkaan erillisellä suostumuksella käyttää tai luovuttaa sähköiseen tai muuten kohdennettuun markkinointiin.
 2. Tilausrekisteriä käytetään tarjouksiin, tilauksiin, toimituksiin, laskutuksiin ja niihin liittyvään asiakasyhteydenpitoon. Tieto voi olla siirretty verkkokaupasta tai asiakkaan myymälässä ilmoittama.
 3. Markkinointirekisteri tarkoittaa verkkopalvelujen asiakastietoja tai asiakkaan myymälässä markkinointia varten luovuttamia tietoja, joita voidaan käyttää

Henkilötietoja voidaan käyttää myös Sotkan tietojärjestelmien ja palvelujen ylläpitoon ja kehittämiseen.

4. Rekisterien tietosisältö

Verkkokaupan asiakasrekisteri:

 • Rekisteröidyn nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero yhteydenottoja varten
 • Käyttäjätiedot, kirjautumishistoria ml. IP-osoite, tallennettu ostoskori ja ostohistoria

Tilausrekisterit:

 • Rekisteröidyn nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero yhteydenottoja varten
 • Asiointimyymälä
 • Tarjous, myyntitilaus- ja toimitustiedot, myymäläostos
 • Mahdollinen verkkokaupan tilausnumero
 • Mahdollinen maksusitoumus kaupungilta tai vastaavalta arkistoituna

Markkinointirekisteri:

 • Rekisteröidyn nimi, sukupuoli, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Suostumus sähköiseen markkinointiin
 • Mahdollinen kielto luovuttaa asiakkaan osoite- tai muita tietojaan muille yrityksille suoramarkkinointia varten. Mahdollinen kielto lähettää hänelle mitään tarjouspostia.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokaupan asiakastiedot saadaan rekisteröintilomakkeista ja muista rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

Tilausrekisterien tiedot muodostuvat verkkokaupan ja myymälöiden järjestelmissä.

Markkinointirekisteriin nimi- ja osoitetietoja päivitetään Väestörekisteristä. Lisäksi markkinoinnin henkilötietoja saadaan Indoor-ketjun sosiaalisen median palveluista kuten Facebookista ja Instagramista. Suoramarkkinointikielto ja kielto luovuttaa osoitetietoja muille yrityksille tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tilaus- ja toimitustietoja välitetään toimituksia varten varastointi-, ajonsuunnittelu- ja kuljetuskumppaneille. Tilaustuotteen tapauksessa tietoja välitetään myös tavarantoimittajille. Tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tietosuojalakien rajoissa.

Kaupungilta tai vastaavalta saatu maksusitoumus voidaan lähettää liitteenä tai selvityksenä laskun tarkastusta varten.

7. Tietojen säilytys ja poistaminen

Verkkokaupan asiakasrekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin asiakkuuden voidaan katsoa olevan aktiivinen.

Tarjousta säilytetään viikko sen voimassaolon päättymisen jälkeen, minkä jälkeen tiedot poistetaan. Tilaus-, toimitus- ja laskutustiedot ovat kirjanpitoaineistoa, ja niitä säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta kuluvan tilikauden päättymisen jälkeen. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

Markkinointirekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin asiakkuuden voidaan katsoa olevan aktiivinen tai kun suostumus markkinointiin on voimassa.

8. Rekisterien suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ja tietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain työntekijät, joiden työtehtäviin tämä nimenomaisesti kuuluu. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttöoikeudet on rajattu käyttäjätasojen ja henkilökohtaisten käyttöoikeuksien avulla ainoastaan henkilön työtehtävän tai käyttäjäroolin mukaisiin tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo henkilötietoja käsitteleviä työntekijöitä.

Tietojärjestelmien ja tietoliikenteeseen käytetyt laitteistot sijaitsevat suljetuissa tiloissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmät on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Tietoja luovutetaan tietosuoja-asetukseen ja henkilötietolakiin perustuen vain tunnistetuille asiakkaille heitä itseään koskevasta pyynnöstä tai viranomaiselle ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus mm.

 • tarkastaa tietonsa
 • saada virheelliset tai puutteelliset tiedot oikaistuiksi
 • saada tietonsa poistetuksi, ellei laillinen syy tätä estä
 • vastustaa ja rajoittaa tietojensa käyttöä (esimerkiksi markkinointiin)
 • saada tietonsa haltuunsa sähköisesti luettavassa muodossa.

Tietosuojaa koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti asiakaspalvelulle käyttäen Sotkan verkkosivuilta löytyvää palautelomaketta.